Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är:

 

 Ordförande  Ragna-Lena Lundberg 070-493 94 13  ragnalena.lundberg@gmail.com
 Kassör  Anita Winbo 070-480 3183 anita.winbo@gmail.com
 Sekreterare  Birgitta Lundgren 070-261 9882 birgitta.lundg@telia.com
 Ledamot  Lars-Erik Wennberg  070-288 1579 jazzdiggare4@gmail.com
 Ledamot  Gunilla Eek 070-689 7770 gunillaeek@gmail.com
 Ledamot  Ulla Holm 070-813 01 12

ulla@trosa.net

 Ledamot  Sven Omvik 073-983 2622

sven.omvik@swipnet.se

 Ledamot  Torolf Ekstrand 070-547 9457 tekstrand@telia.com

Tillbaka